Brukernavn(e-post)
Passord
Glemt passord?

Med denne løsningen har du hele seddelkatalogen «krone-sedlene» tilgjengelig på PC, nettbrett og på mobiltelefonen. Du har dermed alltid katalogen i lomma.

Nå er de første sedlene i utgave 8 utkommet, katalogen er oppdatert og inneholder alle nye utgaver. Samtidig har vi hatt en fullstendig gjennomgang av prisene, slik at disse nå er oppdatert og basert på dagens markedspriser(2017)

Ved en slik gjennomgang er dermed alle nye tidligere ukjente sedler kommet med så vel som justeringer av sjeldenhets graderinger etc.

Min intensjon er fortsatt å gi ut "hovedkatalogen" d.v.s. den som har med alt (fra 1695 til Svalbard og nødsedler) i trykket utgave, mens denne nettløsningen kanskje vil gjøre behovet for en forenklet utgave litt mindre.

Du kan registrere deg gratis på denne katalogen for en kortere prøveperiode. Deretter vil en permanent tilgang koste kr. 200,- pr år. Denne tilgangen kan du bestille på følgende måter: